Επικοινωνία


    Επικονωνία με μήνυμα μέσω ιστοσελίδας:
    • ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΝΕΙ ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ MAIL
    • Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΤΟΥ
    • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
    • Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ – EMVALOMATIS» ΕΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΕΛΑΤΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ.