Σύνταξη

Σταματώντας το εισόδημα από την εργασία δημιουργείται ένα οικονομικό κενό ανάμεσα στις απολαβές που είχε ο εργαζόμενος και στην σύνταξη του κοινωνικού του φορέα. Αυτή ή διαφορά μπορεί να καλυψθεί με ειδικά προγράμματα για την εξασφάλιση ισόβιου εισοδήματος βοηθώντας τον με το συνταξιοδοτικό του ισοζύγιο στα χρόνια που ακολουθούν.