Ζωή

Όσο εργαζόμαστε χαιρόμαστε εμείς και οι οικείοι μας τις απολαβές της εργασίας μας και κάνουμε τον ανάλογο προγραμματισμό. Ένα δυσάρεστο γεγονός όμως, μπορεί να τον διακόψει επιβαρύνοντάς τον με επιπλέον οικονομικές εκρεμμότητες. Η ασφάλεια ζωής βοηθά τους οικείους σας να αντιπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα και να αντιμετωπίσουν λοιπόν με ασφάλεια πιθανούς φόρους κληρονομιάς και χρέη π.χ. σε τράπεζες.