Επένδυση

Ο ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει τα αμοιβαία κεφάλαια του ταιριάζουν στο προφιλ του και στα οποία θα επενδύονται οι τακτικές καταβολές με προσμονή καλύτερων αποδόσεων από αυτών της αποταμίευσης.