Αποταμίευση

Ορίζονται τακτικές καταβολές οι οποίες θα τοκίζονται με ένα ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο, χωρίς ρίσκο για το δημιουργούμενο κεφάλαιο. Συνάμα δίνεται πίνακας εγγυημένων αποδόσεων, που δεσμεύουν την εταιρεία. Επιπλέον βάσει των τοποθετήσεων των κεφαλαίων από την ασφαλιστική μπορούν να δωθούν και επιπλέον υπεραποδόσεις τις οποίες χαίρει στο τέλος ο αποταμιευτής.