Υγεία

Ευέλικτες καλύψεις που αφορούν τόσο την πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και εξωτερικά ιατρεία αλλά και την δευτροβάθμια κατά την εισαγωγή σε θεραπευτήρια.