Προσωπικό ατυχήμα

Κανείς δεν επιθυμεί ένα ατύχημα αλλά σε όλους μπορεί να συμβεί. Τότε τα έξοδα αυξάνονται και τα έσοδα μειώνονται. Σε περίπτωση που υπάρχει κάλυψη προσωπικού ατυχήματος η διαφορά αυτή θα αμβλυνθεί ίσως και μηδενιστεί.