Ασφάλειες Ζωής

Οι επιπτώσεις της απώλειας ενός ενεργά οικονομικά μέλους μιας οικογένειας επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ισορροπία του νοικοκυριού. Το οικονομικό κενό που δημιουργείται έρχεται να καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρεία και συγκεκριμένα μέσω της ασφάλισης Ζωής.