Νομική προστασία

Το να έχεις δίκαιο δεν αρκεί. Πρέπει να έχεις τα μέσα να το διεκδικήσεις. Ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας καλύπτει τα έξοδα για πράξεις νομικής φύσης που αφορούν διεκδικήσεις μας. Επίσης είναι στο πλάι μας, για να μας υπερασπιστεί όταν κάποιος εγείρει απαιτήσεις από εμάς.