Αστική ευθύνη

Κάθε μέλος μιας κοινωνίας οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των υπολοίπων.  Κάποια στιγμή όμως μια παράλειψη ή ένα λάθος μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην περιουσία ή στον ίδιο τον συνάνθρωπό του. Σε μια τέτοια περίπτωση ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης είναι σωτήριο. Πρώτα, και εφόσον γίνουν,  θα υπερασπιστεί στα δικαστήρια με έξοδά της ασφαλιστικής τον υπαίτιο και μετά θα αποζημιώσει τον αναίτιο για τη ζημιά που έπαθε.