Αγροτικές ασφαλίσεις

Ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφάλιση φυτικής παραγωγής, αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, κτηριακών εγκαταστάσεων που διασφαλίζουν τον πολύπαθο κλάδο των αγροτών.